Rathaus03.JPG
Rathaus01.JPG
Rathaus02.JPG
181002FotoRathaus03.JPG
181002FotoRathaus01.JPG
http://www.koefering.de/rathaus?SondernutzungserlaubnisseanOrtsdurchfahrtenvonBundesstrassen&view=org&orgid=6206765f-342e-4d01-bdda-4e3f4e02dbdf